Информационно обслужване

Курс CCNA III - Enterprise Networking, Security and Automation

Курсът обхваща технологии за широкообхватна мрежа (WAN) и механизми за качество на обслужване (QoS), използвани за сигурен отдалечен достъп, заедно с въвеждането на дефинирани в софтуер концепции за мрежи, виртуализация и автоматизация, които поддържат цифровизацията на мрежите. Курсът включва дейности с Packet Tracer, лабораторни упражнения.

 

 

ПРОГРАМА CCNA III

ТЕМИ

Chapter 1: Single-Area OSPFv2 Concepts

Chapter 2: Single-Area OSPFv2 Configuration

Chapter 3: Network Security Concepts

Chapter 4: ACL Concepts

Chapter 5: ACLs for IPv4 Configuration

Chapter 6: NAT for IPv

Chapter 7: WAN Concepts

Chapter 8: VPN and IPsec Concepts

Chapter 9: QoS Concepts

Chapter 10: Network Management

Chapter 11: Network Design

Chapter 12: Network Troubleshooting

Chapter 13: Network Virtualization

Chapter 14: Network Automation

Общо учебни часове за модул 3 – 70 уч. часа