Информационно обслужване

Курсове

A1

ПРОГРАМА по руски език ниво A1 общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва: да знае: да разпознава руската реч; основни граматически правила; основни лексикални правила; основни морфологични правила; основни синтактични правила; основни пунктуационни правила; характе

Категория: Руски > Езикови курсове

A2

ПРОГРАМА по руски език ниво A2 общ брой часове: 100     След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира най-често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, покупки, обкръжение и работа,

Категория: Руски > Езикови курсове

B1

ПРОГРАМА по руски език ниво B1 общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището,

Категория: Руски > Езикови курсове